اطلاعات تماس

آدرس: تهران، خیابان کارگر جنوبی، بین خیابان جمهوری و خیابان آذربایجان، پلاک 826، طبقه دوم، واحد 7

Address: Unit 7, 2nd Floor, No. 826, Between Jomhouri & Azarbayejan Ave., South Kargar Ave., Tehran, IRAN

تلفن: 55472947

Tel: +98 21 5547 2947

فکس: 66128335

Fax: +98 21 6612 8335

وب سایت:www.tosemachine.com

ایمیل:info@tosemachine.com 

{{'NameAlert' | translate}}
{{'EmailAlert' | translate}}
{{'NumberAlert' | translate}}
{{'NumberSizeAlert' | translate}}
{{'NumberSizeAlert' | translate}}
{{'NumberTypeAlert' | translate}}
{{'DescriptionAlert' | translate}}