:: ابزار و ماشین آلات صنایع چوب

ماشین اره نواری: این ماشین که به صورتهای مختلف وبا قطر ۴۰ تا ۱۰۰cmوجود دارد این ماشین را بیشتر در انجام برشهای طولی به کاربرده می شود ودر صور...
تاریخ ایجاد: 1396/05/21

:: ماشین اره نواری

اره نواری اره نواری یکی از مفید ترین و حیاتی ترین ماشینهای کارگاه صنایع چوب می باشد طرح اولین اره نواری در سال ۱۸۰۸ در انگلستان به ثبت رسیده ماش...
تاریخ ایجاد: 1396/05/21

:: اره نواری افقی

اره نواری افقی اره ی نواری گرده بینه بر : این نوع ماشین ها جهت بریدن چوب های پهن برگ ، چهار تراش کردن گره بینه برای تهیه ی روکش کاردی و...
تاریخ ایجاد: 1396/05/21