دسته بندی ماشین آلات

چسب گرانول و ممبران رِیت

چسب های Rayt دارای بالاترین کیفیت ، میزان چسبندگی  و نقطه ذوب مناسب می باشند.

شرکت LABORATORIS  RAYT .S.A  درسال 1955 توسط  Joaquín Clarós Ventura تاسیس گردید .

توضیحات و مشخصات محصول

توضیحات نقطه ذوب میزان چسبندگی شماره کالا
چسبندگی متوسط ، مقاوم در مقابل حرارت زیاد ،مناسب جهت استفاده در ماشین های لبه چسبان در سرعت بالا 190 ˚C -210 ˚ C 50 mPa.s MA-6525
چسبندگی زیاد ، مقاوم در مقابل حرارت زیاد ،مناسب جهت استفاده در ماشین های لبه چسبان در سرعت بالا 190 ˚C -210 ˚ C 110 mPa.s MA-6575
چسبندگی زیاد ، مقاوم در مقابل حرارت زیاد ،مناسب جهت استفاده در ماشین های لبه چسبان در سرعت بالا 190 ˚C -220 ˚ C 95 mPa.s MA-6520
چسبندگی کم ، مقاوم در مقابل حرارت پایین ،مناسب جهت استفاده در ماشین های لبه چسبان در سرعت پایین 140 ˚C -160 ˚ C 10 mPa.s MA-6512
چسبندگی کم ، مقاوم در مقابل حرارت زیاد ،مناسب جهت استفاده در ماشین های لبه چسبان در سرعت متوسط 170 ˚C -190 ˚ C 35 mPa.s MA-6128
چسبندگی زیاد ، مقاوم در مقابل حرارت زیاد ،مناسب جهت استفاده در ماشین های لبه چسبان در سرعت بالا 180 ˚C -200 ˚ C 95 mPa.s MA-6737
چسبندگی زیاد ، مقام در مقابل حرارت زیاد ،استانداردجهت چسباندن ملامین،روکش چوب ، پلی استر ،خالص (شفاف) 190 ˚C -220 ˚ C 75 mPa.s MA-6714-T
چسبندگی متوسط ، مقاوم در مقابل حرارت زیاد ، استاندارد جهت چسباندن ملامین ،روکش چوب ،پلی استر، خالص (زرد) 190 ˚C -210 ˚ C 50 mPa.s MA-6770

مستندات محصول